Speeltoren-gecertificeerde-speeltoestellen-robiniahout
Gecertificeerde speeltoestellen

Gecertificeerde speeltoestellen

Natuurlijk is het belangrijk dat de speeltoestellen op uw locatie veilig zijn. Daarom zijn al onze speeltoestellen gekeurd en dus leveren wij alleen gecertificeerde speeltoestellen. Wel zo’n veilig idee. Lees op deze pagina alles over gecertificeerde speeltoestellen.

Inspiratiegids-uniek-speelprojecten-gids
Gratis inspiratiegids
 • Ontvang branche-specifieke inspiratie
 • Ontdek de mogelijkheden
 • Bekijk gerealiseerde projecten 
 • Lees ervaringen van klanten

Verschil gewone en gecertificeerde speeltoestellen

Een speeltoestel dat in iemands tuin staat, verschilt aanzienlijk van gecertificeerde speeltoestellen die bestemd zijn voor openbaar gebruik. Gecertificeerde speeltoestellen zijn namelijk ontworpen en vervaardigd met strikte veiligheidsnormen in gedachten. Na montage worden deze speeltoestellen grondig geïnspecteerd en krijgen ze een certificaat van goedkeuring.

Deze veiligheidsnormen zijn te vinden in een specifieke wet voor speeltoestellen, bekend als het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Deze wet stelt dat alle speeltoestellen die zich in de openbare ruimte bevinden, veilig moeten zijn. Het WAS is van toepassing op speeltoestellen die zich bevinden in publieke ruimtes. Deze wet verwijst naar de Europese Normen voor speeltoestellen en de bijbehorende valdempende ondergronden. Wanneer een speeltoestel en de ondergrond voldoen aan deze normen, wordt er een beoogd niveau van veiligheid gegarandeerd. Alle speeltoestellen die wij leveren worden voor of direct na montage op locatie gekeurd door een door de rijksoverheid aangewezenen keuringsinstantie.

Speeltoren-camping-touwen-speeltoestellen-Uniek-Speelprojecten

Twee verschillende soorten keuringen

Stukskeuring
Bij stukskeuring worden de speeltoestellen achteraf gecertificeerd. Dit kan bijvoorbeeld goed bij maatwerk speeltoestellen. Het proces om tot een gecertificeerd speeltoestel te komen gaat als volgt in zijn werk:

 1. Het speeltoestel wordt ontworpen door onze deskundige ontwerpster waarbij rekening wordt gehouden met alle geldende regels en normen;
 2. Het speeltoestel wordt gebouwd;
 3. Het speeltoestel wordt op locatie gemonteerd;
 4. De benodigde gegevens en foto’s worden ingediend bij een AKI (Aangewezen Keuringsintantie)
 5. De keurmeester komt op locatie om het speeltoestel te keuren;
 6. Mochten er nog aanpassingen nodig zijn dan worden deze vervolgens uitgevoerd;
 7. Het speeltoestel krijgt een certificaat/keurmerk;
 8. Het advies is om het speeltoestel te onderhouden en een jaarlijkse inspectie te laten uitvoeren.

Typekeuring
Daarnaast leveren wij ook speeltoestellen met een typekeuring. Dit speeltoestel heeft al een keurmerk en wordt vervolgens op precies dezelfde manier weer gemaakt. Achteraf keuren is dan dus niet nodig. Bij maatwerk is dit niet mogelijk en vindt de keuring altijd plaats na het plaatsen van het speeltoestel.

Speelhuis-in-zandbak-Uniek-Speelprojecten

Voordelen van gecertificeerde speeltoestellen:

 • Veiligheid: De certificering garandeert dat het speeltoestel veilig is voor gebruik. Veilige speeltoestellen zijn cruciaal in openbare ruimtes waar veel kinderen samen spelen;
 • Gemoedsrust: Ouders kunnen met een gerust hart hun kinderen laten spelen, wetende dat het speeltoestel aan alle veiligheidseisen voldoet;
 • Verantwoordelijkheid: Voor scholen, gemeenten en andere instellingen die speeltoestellen aanschaffen, biedt certificering de zekerheid dat zij voldoen aan de wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheid kunnen minimaliseren;
 • Duurzaamheid en kwaliteit: Gecertificeerde speeltoestellen zijn vaak gemaakt van duurzame materialen die bestand zijn tegen intensief gebruik en diverse weersomstandigheden. Dit verlengt de levensduur van het toestel en zorgt voor een langere periode van veilig speelplezier.

Aan welke voorwaarden moeten gecertificeerde speeltoestellen voldoen?

In Nederland moeten openbare speeltoestellen voldoen aan strenge veiligheidsnormen en -voorschriften om ervoor te zorgen dat kinderen veilig kunnen spelen. Deze normen/eisen worden vastgesteld door verschillende instanties en organisaties, waaronder de Europese Commissie, het Nederlandse Normalisatie-instituut (NEN) en de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Onderstaand enkele voorbeelden van de belangrijkste voorwaarden waaraan professionele speeltoestellen moeten voldoen:

 • Veiligheid: geen scherpe randen, splintervrij, bescherming tegen beknelling, 1,5 meter obstakel vrije ruimte, en beklimbare oppervlakken minimaliseren;
 • Constructie en materiaal: goede kwaliteit constructie gemaakt van duurzame materialen die bestand zijn tegen weersinvloeden, water en intensief gebruik;
 • Valdemping: rondom de speeltoestellen moet een valdempende ondergrond aanwezig zijn;
 • Normen en certificering: fabrikanten moeten voldoen aan Europese normen en certificering om de veiligheid te waarborgen.

Moeten speeltoestellen ieder jaar gekeurd worden?

Het advies is om de gecertificeerde speeltoestellen ieder jaar eenmaal te laten inspecteren. De jaarlijkse inspectie wordt uitgevoerd om het algehele veiligheidsniveau van speeltoestellen, funderingen en oppervlakken vast te stellen bijvoorbeeld door controle op naleving van de relevante delen van NEN-EN 1176.

Het doel van deze inspecties is om ervoor te zorgen dat speeltoestellen veilig zijn voor kinderen om te gebruiken en om potentiële gevaren te identificeren, zoals verslechtering van materialen, losse onderdelen, scherpe randen, enzovoort. Door regelmatige keuringen uit te voeren, kunnen problemen tijdig worden opgemerkt en aangepakt, waardoor de veiligheid van de speeltoestellen wordt gewaarborgd.

Onze robiniahouten speeltoestellen zijn ontworpen met een focus op duurzaamheid, waardoor onderhoud vrijwel overbodig is.

inrichten-campingvelden-uniek-speelprojecten

Vrijblijvend contact

Heeft u vragen over gecertificeerde speeltoestellen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Laat je door ons inspireren: Vraag gratis inspiratiegids aan
Inspiratiegids-uniek-speelprojecten-gids