Groen-schoolplein-Uniek-Speelprojecten
Blog

Voordelen van een groen schoolplein

Voordelen van een groen schoolplein

Kinderen maken op een groen schoolplein spelenderwijs kennis met de natuur en voelen zich fijn en veilig in een natuurlijke omgeving. Maar dat is nog niet alles, lees nog veel meer voordelen in deze blog!

Inspiratiegids-uniek-speelprojecten-gids
Gratis inspiratiegids
  • Ontvang branche-specifieke inspiratie
  • Ontdek de mogelijkheden
  • Bekijk gerealiseerde projecten 
  • Lees ervaringen van klanten

Wat is een groen schoolplein?


Een groen schoolplein is een schoolplein dat ontworpen is met aandacht voor groen. Denk hierbij aan beplanting en andere natuurlijke materialen. Daarnaast bestaat een natuurlijk schoolplein ook uit “blauwe” elementen. Het concept van een groenblauw schoolplein richt zich op het integreren van natuurlijke elementen, zoals planten, bomen en gras, met waterrijke kenmerken, zoals regenwateropvang en -filtratie. Hierdoor wordt het schoolplein niet alleen een speelruimte voor kinderen, maar ook een plek die bijdraagt aan biodiversiteit, waterbeheer en educatie over natuur en milieu.

Groene elementen op een groenblauw schoolplein kunnen onder andere bestaan uit beplanting, bloemenweides, bomen, struiken en natuurlijke speelelementen zoals boomstammen of wilgenhutten. Blauwe elementen omvatten bijvoorbeeld waterpartijen, regenwaterbuffers, waterpompen of ondiepe poelen. Deze integratie van groene en blauwe elementen stimuleert niet alleen de fysieke activiteit en creativiteit van kinderen, maar bevordert ook hun bewustzijn van natuur en milieu. Daarnaast draagt het bij aan het verminderen van wateroverlast en het vergroten van de biodiversiteit in stedelijke gebieden.

Groen-schoolplein-balanceren

Voordelen van een groen schoolplein:

1. Een groen schoolplein biedt zoveel van zichzelf

Na het realiseren van een groen plein kan iedereen genieten van de vele voordelen die een groen schoolplein van zichzelf biedt. Zo is een groen schoolplein koeler dan een standaard schoolplein dat is ingericht met vrijwel alleen maar tegels. Bij een groen schoolplein zorgen grotere struiken en bomen voor natuurlijke schaduw. Daarnaast zijn er volop natuurlijke speelaanleidingen aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan verstoppen achter bosjes of balanceren over een boomstam. De natuurlijke speelaanleidingen en speeltoestellen spelen in op vele ontwikkelingsgebieden van de kinderen. Kinderen bewegen meer én anders, dit draagt bij aan de ontwikkeling van de motorische vaardigheden. Denk ook aan een rollenspel bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Kinderen voelen op een groen plein de verbinding met de natuur en krijgen meer oog en respect voor hun omgeving.

Een groen schoolplein biedt meer uitdaging dan een schoolplein met alleen maar tegels. Er is namelijk veel meer avontuur te beleven. Daarnaast voelen kinderen zich veilig en kunnen op een veilige manier leren omgaan met risico’s. Vallen en weer opstaan en een beetje vies worden horen daar bij. Wel houden we er in onze plannen rekening mee dat we het wel praktisch houden: het is nu ook weer niet de bedoeling dat de kinderen helemaal onder de modder komen te zitten.

2. Een groen schoolplein is multifunctioneel

Een natuurlijk schoolplein is perfect voor alle type kinderen. Zo kunnen kinderen hun energie kwijt door te klauteren en te klimmen. Maar ook hun rust vinden door bijvoorbeeld samen te chillen op de zwerfkeien, hangnetten of houten vlonderbanken. En natuurlijk is er veel ruimte voor fantasie. Zo wordt er soep gemaakt van water en bladeren en is een afgevallen tak opeens een paraplu!

Daarnaast zijn elementen op een groen plein ook multifunctioneel. Kleine kinderen kunnen zich bijvoorbeeld optrekken aan een boomstam om zo te leren staan. Grotere kinderen kunnen er juist overheen balanceren en oudere kinderen (en meesters en juffen) kunnen erop zitten. Daarnaast kunnen kinderen veel leren van één element. Zo wordt een zwerfkei koud in de winter en warm in de zomer. De zwerfkei voelt ruw en sommige beplanting juist heel zacht.

3. Buitenspelen heeft een positief effect op gedrag

Buitenspelen op een groen schoolplein tijdens de pauze heeft een positief effect op het gedrag van kinderen in de klas. Zo kunnen kinderen zich beter concentreren en de lesstof beter onthouden. Daarnaast zijn de kinderen rustiger doordat ze zich buiten goed hebben kunnen uitleven.

Buiten leren kinderen improviseren en hun fantasie te gebruiken tijdens het spelen. Dit is heel goed voor de creativiteit van kinderen. Ook dit is vervolgens te merken in de klas. Wat ook heel fijn is om te merken in de klas is dat kinderen elkaar door het buitenspelen minder pesten en er minder ruzie is. Hoe fijn is deze bijkomstigheid!

4. Een goed imago van de school

Een groen schoolplein geeft de school een mooi aanzicht en dit draagt bij aan een goed imago van de school. Ook bij ouders valt een groen schoolplein in de smaak. Ouders kiezen namelijk vaker voor een school met een groen schoolplein.

En dan nog de keuze tussen na schooltijd spelen op een plein vol tegels of een groen schoolplein vol groen avontuur. Die keuze is snel gemaakt toch? Veel kinderen komen na schooltijd graag terug naar het plein. Eigenlijk kunnen ze niet wachten tot de volgende dag. Dat is wel een heel goed teken!

5. Goed voor milieu

Natuurlijk is een groen schoolplein ook erg duurzaam en goed voor het milieu. Doordat er minder tegels worden gebruikt wordt er zo min mogelijk hemelwater afgevoerd naar het riool. Het regenwater laten we in de bodem of plantvakken wegzakken. Klimaatadaptief dus. Met de juiste aandacht voor de inrichting van het schoolplein stimuleert het schoolplein de biodiversiteit. Dieren zoals vogels en insecten komen af op de verschillende beplanting, struiken en bomen.

Omdat gemeentes graag groene schoolpleinen zien zijn er vaak mogelijkheden voor subsidie. Denk bijvoorbeeld aan wateropvang. Er kan al heel eenvoudig een regenton gekoppeld worden aan een regenpijp. Kinderen kunnen met het water dat hiermee wordt opgevangen de planten watergeven. Dit is heel goed voor de bewustwording. Maar bijvoorbeeld ook een wadi is een goede zet, zo kunnen kinderen zien wat er gebeurt als het hard regent en er met natuurlijke speelaanleidingen overheen te balanceren. De mogelijkheden zijn eindeloos. Wij helpen graag bij de realisatie en de subsidieaanvraag.

Extra tip

Hoe leuk is het om groene schoolpleinen te betrekken bij de les? Met een natuurlijk ingericht schoolplein wordt dit veel interessanter. Kinderen kunnen leren van de natuur. Ze zien bijvoorbeeld de seizoenen wisselen. Herfstkleuren in de herfst en meer beestjes in de zomer. Ook herkennen kinderen kleuren en geuren. Voorbeelden uit de lesstof kunnen direct in de praktijk aan de kinderen worden laten zien. Hierdoor nemen de kinderen de lesstof beter op. In ons ontwerp van de buitenruimte kan hier al rekening mee worden gehouden. Een buitenklas van boomstammen past dan bijvoorbeeld perfect!

Een groen schoolplein geeft veel natuurlijk knutselmateriaal. Denk aan bladeren, takken, dennenappels etc. De bladeren van verschillende bomen hebben aparte vormen en kleuren, deze kunnen gebruikt worden voor knutselwerkjes. Daarnaast leren kinderen kleuren en vormen kennen en leren ze rekenen door bijvoorbeeld de stenen te tellen.

Gerealiseerde groene schoolpleinen:

Agatha Snellenschool
Montessorischool Delft
Beplanting-groen-Uniek-Speelprojecten

Vrijblijvend contact

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw schoolplein? Wij denken daarin graag met u mee. We maken graag een ontwerp voor de inrichting van uw schoolplein. Bekijk alvast ons stappenplan voor een groen schoolplein.