Montage-speeltoestellen-Uniek-Speelprojecten
Keuring en certificering

Omdat spelen veilig moet zijn

Veiligheid voorop

Gecertificeerde speeltoestellen

Natuurlijk is het belangrijk dat de speeltoestellen op uw locatie veilig zijn. Daarom voldoen al onze speeltoestellen aan het NEN-EN 1176 keurmerk. In deze norm staat beschreven waaraan fabrikanten en leveranciers van speeltoestellen moeten voldoen bij het ontwerp, de fabricage en het onderhoud van de speeltoestellen.
 

Inspiratie-speeltoestellen-Uniek-Speelprojecten
Gratis inspiratiegids
 • Inspiratie voor uw speelruimte
 • Op uw gemak bladeren door alle mogelijkheden
 • Bekijk eenvoudig onze speelthema’s, gerealiseerde projecten en lees klantverhalen

Natuurlijk is het belangrijk dat de speeltoestellen in de openbare ruimte veilig zijn en veilig blijven. Daarom worden al onze speeltoestellen gekeurd volgens de Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). In dit warenwetbesluit staan de eisen die gesteld worden aan de fabricage, het ontwerp en de keuring van speeltoestellen.

Daarnaast verwijst de WAS ook naar de Europese normen voor speeltoestellen. Hieronder valt ook de bekendere norm NEN-EN 1176. De normen gaan onder andere over veiligheidseisen m.b.t. materialen en constructieve stabiliteit, bescherming tegen het vallen en bescherming tegen beknelling.

Er zijn twee verschillende soorten keringen:

Stukskeuring 

Bij stukskeuring worden de speeltoestellen achteraf gecertificeerd. Dit kan bijvoorbeeld goed bij maatwerk speeltoestellen. Het proces om tot een gecertificeerd speeltoestel te komen gaat als volgt in zijn werk:
Het speeltoestel wordt ontworpen door een deskundige ontwerper waarbij rekening wordt gehouden met alle geldende regels en normen;

 1. Het speeltoestel wordt gebouwd;
 2. Het speeltoestel wordt op locatie gemonteerd;
 3. De benodigde gegevens en foto’s worden ingediend bij een AKI (Aangewezen Keuringsintantie)
 4. De keurmeester komt op locatie om het speeltoestel te keuren;
 5. Mochten er nog aanpassingen nodig zijn dan worden deze vervolgens uitgevoerd;
 6. Het speeltoestel krijgt een certificaat;
 7. Het advies is om het speeltoestel te onderhouden en een jaarlijkse inspectie te laten uitvoeren.

Typekeuring

Daarnaast leveren wij ook speeltoestellen met een typekeuring. Dit speeltoestel is goedgekeurd en wordt vervolgens op precies dezelfde manier weer gemaakt. Achteraf keuren is dan dus niet nodig. Bij maatwerk is dit niet mogelijk en vindt de keuring altijd plaats na het plaatsen van het speeltoestel. 

Als voorbeeld een paar punten waar een speeltoestel aan moet voldoen om goedgekeurd te worden:

 • Splintervrij;
 • Goede kwaliteit van de constructie; 
 • Bescherming tegen beknelling;
 • Daken niet beklimbaar;
 • 1,5 meter obstakel vrije ruimte;
 • Valdempende ondergrond. 
Schoolplein-speeltoestel-glijbaan-speeltoestellen-Uniek-Speelprojecten

Vrijblijvend contact

Heeft u vragen over de veiligheid van speeltoestellen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Laat je door ons inspireren: Ja, stuur mij een gratis inspiratiegids!
Inspiratie-speeltoestellen-Uniek-Speelprojecten